Tuesday, September 28, 2010

Labview Data Analysis program

วันนี้ผมก็มานั่งเปิด Comp ของตัวเองเล่นๆแล้วก็เปิดโปรแกรม Labview ของตัวเองก็ไปเจอโปรแกรมที่ตัวเองเขียนไว้นานแล้ว ก็มานั่งดูก็คิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันกัน โปรแกรมตัวนี้มีไว้สำหรับวิเคราะห์สัญญาณซึ่งการใช้งานนั้นก็ไม่ซับซ้อนอะไรแค่ Import data ที่มีนามสกุล .txt เข้ามาโดยที่ หลักแรกของขู้อมูลจะต้องเป็นเวลา time และหลักถัดจากนั้นก็คือข้อมูลที่เราเก็บมา เราสามารถวัดความถี่ของสัญญาณง่ายๆด้วยการเลื่อน cursor เพื่อเลือกช่วงสัญญาณที่เราต้องการดูมัน จากนั้นมันก็จะแสดงข้อมูลของความถี่มีค่าเท่าไหร่ และ แสดง Amplitude ของสัญญาณด้วยในเวลาเดียวกัน และเรายังสามารถ fit curve ข้อมูลได้ถึง order 6 ถ้าเพื่อนๆ คนไหนสนใจก็ลอง download ไปเล่นได้นะครับโดยต้องลงโปรแกรม Labview 8.2 ก่อนนะครับ

>>DOWNLOAD PROGRAM<<
>>DOWNLOAD DRIVER<< 


No comments:

Post a Comment