Saturday, March 27, 2010

การใช้ Property Node ของ Program labview

การใช้ Porperty Node
ในบางครั้งเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติต่างๆของกราฟ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปปรับแต่งที่ไหนในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงเรื่องนี้กัน ก่อนอื่นหลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมาสมมุติเราต้องการปรับเปลี่ยนผลการแสดงแกนในแนวแกนx ของกราฟ ให้เราคลิกขวาที่กราฟ (ในbock diagram)ไปที่ create-->Proper node-->y-scal-->Rank-->Maximumเราก็จะได้กล่องสี่เหลี่มขึ้นมา จากนั้นให้คลิกขวาที่กล่องนั้นแล้วเลือกไปที่ Chang to Readจากนั้นเราก็สามารถที่จะกำหนดค่าการแสดงผลตามที่เราต้องการโดยอาจจะใช้ปุ่ม Knob มาเป็นตัวควบคุมก็ได้ เพียงเท่านี้เราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่างๆอีกมากมาย การสร้าง Osilloscope


ขั้นตอนการเลือก Property Node

Block Diagram


Front Panel

1 comment:

panya said...

เรามาสามารถปรับตรงแกน x ได้ไหมครับ

Post a Comment