Saturday, September 4, 2010

เช็คเน็ตหลุด?

ขั้นตอนการ เช็คว่าเน็ตหลุด?

หลายท่านคงเคยพบปัญหาในขณะเล่น  Internet อยู่ดีๆมันก็ช้าหรืออาจจะโหลดหน้าไม่ได้เลย  เราจะทราบได้อย่างไรว่าเน็ทเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าวเรามีวิธีการตรวจสอบง่ายๆ ดังนี้
ให้เข้าไปที่ start-->Run แล้วพิมพ์คำว่า cmd เราก็จะได้หน้าต่าง dos ขึ้นมา ดังรูปที่ 1


จากนั้นให้เราไปหา Default gateway โดยให้เข้าไปที่ Control panel-->Network connections แล้วDoubleClick ที่ Wireless Network  แล้วเลื่อกแทบ ด้านบนคำว่า support ดังรูปที่ 2


แล้วให้เราเลือกที่มีชื่อว่า Default gateway ซึ่งในที่นี้ของเรามีค่าเท่ากับ 172.16.1.1 แต่ความจริงแล้วแต่ระเครื่องไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน หลังจากนั้นเราก็นำระหัส Default gateway ไปพิมพ์ลงในหน้าต่าง DOS ดังนี้

จากนั้นให้กด Enter
หมายเหตุ: หลังตัวเลขที่มี่เครื่องหมาย - ให้เรากด space bar หนึ่งครั้ง ห้ามติดกับหลังตัวเลข แล้วจได้ดังรูปด้านล่าง

รูปนี้บอกอะไรเรา
 จากรูถ้ามันขึ้นแสดงว่าเน็ตไม่หลุด เพราะมันมีการส่งและรับข้อมูลกันตลอดเวลา จะเห็นว่าเวลาในการรับส่งข้อมูลในแต่ละคำประมาณ 2-3 ms

แต่ถ้าเน็ตหลุด หรือมีปัญหาของสัญญาณ มันจะขึ้นว่า Request time out

No comments:

Post a Comment