Tuesday, September 28, 2010

Labview Share variable

ก่อนที่จะดูขั้นตอนการทำ Share variable ว่ามีขั้นตอนการทำอย่างไร เรามาพูดถึงประโยชน์ของมันก่อนแล้วกันนะครับ ท่านเคยพัฒนา sub vi หลายๆอันแล้วเราก็ใช้ตัวแปรตัวเดียวร่วมกันในหลายๆ sub vi รึเปล่าครับสมมุติเราอ่าน AI มาหนึ่งช่องแล้วเราต้องการนำข้อมูลนี้ไปประมวลผลหลายๆ รูปแบบ เช่นไปแสดงเป็นกราฟ หรือนำไปเข้าสมการ โดยที่ในแต่ละการคำนวณเราก็มี sub vi ของมันอยู่แล้ว คราวนี้จะทำอย่างไรล่ะ ถ้าเราเขียนให้มันรับ AI ทุก Sub vi คงไม่สะดวกแน่ ดังนั้นเราก็เลยสร้าง share variable ขึ้นมา หลักการของมันก็คือเมื่อเราสร้างมันขึ้นมาแล้วเราจะสามารถเรียกใช้มันได้ทุกๆ sub vi เลย โดยที่เราไม่ต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่ทุกครั้งไป เช่น share variable ตัวนี้วัด อุณหภูมิมา เราก็สามารถนำค่าที่อ่านได้นี้ไปแสดงผล ในที่ใดๆก็ได้ตามใจชอบ ซึ่งมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ 
เรามาดูขั้นตอนการสร้างเลยแล้วกันนะครับ เมื่อเราเปิดโปรแกรม  Labview ขึ้นมาแล้วเราก็สร้าง Labview Project ขึ้นมาแล้วก็ Save ดังรูปด้านล่าง สังเกตว่าในProject เรายังไม่มี vi และ/หรือ variable ใดๆเลย

 
ขั้นต่อมาให้คลิกขวาที่ My computer ในเมนูของ Project แล้ว เลือก new-->variable ดังรูปด้านล่าง
 
จะได้ หน้าต่างใหม่ขึ้นมาดังรูปด้านล่าง
 
ให้สังเกตรูปดานบน ที่ Data type ให้เราเลือกได้ว่าข้อมูลของเรานั้นมันเป็นชนิดไหน เช่น double, waveform และอื่นๆ หลังจากนั้นก็ เลือก Variable Type ให้ เป็น single process แล้วคลิก ok เราก็จะได้ variable ขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวดังรูปด้านล่าง
 
เราสามารถตั้งชื่อมันได้ตามใจชอบเลยนะครับ 
ต่อจากนั้นเรามาดูวิธีการเรียกใช้มัน ครับ เราสร้าง vi ขึ้นมาสักอัน ในProject เราก่อนแล้วคลิกขวาที่ block diagram-->structures--> share variable ดังรูปด้นล่าง
 
แล้วจะได้ดังรูด้านล่างซึ่งตอนนี้มันยังไม่สามารถทำงานได้
 
ให้คลิกขวาที่ Share variable แล้วเลือก select variable
 
เราก็จะได้ Window ใหม่ขึ้นมาดังรูปด้านล่าง
 
แล้วก็คลิก Ok จะได้
 
จากนั้นให้คลิกขวาที่ Variable แล้วเลือก change to write เพื่อที่จะให้มันอ่านสัญญาณที่เป็น waveform เราก็จะได้ดังนี้
 
แล้วมันก็จะอ่านข้อมูลนี้เก็บไว้ในตัวแปร Temp ถ้าเราต้องการนำตัวแปรนี้ไปใช้ใน vi อื่นเราก็ทำตามขั้นตอนที่ได้กล่าวมาข้างต้น
บทความนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ

No comments:

Post a Comment