Sunday, March 28, 2010

Waveform Graph building

ในบางกรณีข้อมูลที่เราอ่านมาจะเป็นแบบหนึ่งค่า(point)ต่อรอบการทำงานของ while loop/For loop หรือเป็นข้อมูลชนิด double ซึ่งการรับข้อมูลแบบนี้เราจะไม่สามารถนำไป plotใน waveform graph ได้ และหรือ ไม่สามารถนำไปวิเคราะห์เกี่ยวกับสัญญาณได้ เช่นการวิเคราะห์ spectrum เนื่องจากข้อมูลที่วัดมาได้นั้นยังไม่ได้นำเวลามาเกี่ยวข้องเลย(dt) ดังนั้นในหัวข้อนี้จะผูดถึงการสร้าง waveform graph โดยจะอาศัย feed black node หรืออาจจะใช้ shift register ก็ได้ซึ่งใช้งานได้เหมือนกันเราจะใช้ feed black node เก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปของ array ก่อนและหลังจากนั้นก็สร้างเป็น waveform graph ในภายหลังเพียงเท่านี้เราก็สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์หรือไป save เก็บไว้ใน PC ได้อย่างง่ายและสะดวก                                                   
1 comment:

นายธวัชชัย จันทวงษ์ said...

ดีมากเลยครับ ได้ความรู้ :D

Post a Comment