Friday, March 26, 2010

การปรับแต่ง Labview properties

เมื่อเปิดโปรแกรม labview ขึ้นมาแล้วให้ไปที่ file->VI properties แล้วจะมีปุ่ม pop-up ให้เลือกไปที่ window appearance->customize จากนั้นก็ให้เราเลือกว่าจะให้ Front panel แสดงและไม่แสดงอะไรก็ได้เช่น เราไม่ต้องการให้ปุ่ม abort button แสดงบน Front panel เพียงแค่เลือกตรงช่องสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือ เราก็สามารถเลือก Front Panel เป็นไปตามที่เราต้องการได้แล้วNo comments:

Post a Comment