Monday, April 11, 2011

Labview spectrum

บ่อยครั้งที่ข้อมูลที่อ่านเข้ามายัง PC จะเป็นแบบ Point by point ซึ่งไม่ใช่ Wave form ข้อมูลแบบนี้เมื่อจะนำมันไปวิเคราะห์อะไรก็ค่อนข้างลำบาก วันนี้ผมก็เลยนำเทคนิดเล็กๆ น้อยๆ มาฝากนะครับ คือ จะนำข้อมูลที่เป็น Point มาหา Spectrum ของสัญญาณ เพื่อหาความถี่ของสัญญาณว่ามีค่าเท่าไหร่บ้าง โดยมี Code ดังรูปด้านล่าง นี้
7 comments:

Panya said...

ขอโทษน่ะครับผมกำลังศึกษา labview ที่ใช้กับ sound card ครับพอจะให้คำปรึกษาได้ไหมครับ

ME KMUTT said...

ปรึกษาได้ครับสงสัยเรื่องอะไรครับ

panya said...

คือโปรแกรม oscilloscope ของพี่ครับสามารถจับการเลื่อนเฟสของสองสัญญาณที่เข้ามาได้ไหมครับ และอีกอย่างครับสามารถเขียนโปรแกรมที่สามารถวัด LCR ได้ไหมครับโดยใช้ sound card วัด

ME KMUTT said...

จริงๆแล้วสามารถวัด phase shift ได้ครับโดยการนำเวลาที่ตำแหน่ง y เดียวกันมาลบกัน เนื่องจาก phase=2*pi*omega*time โดยที่ omega=2*pi*frequency และเราก็รู้ว่าสัญญาณมีความถี่เท่าไหร่ เราก็สามารถหา phase shift ไป กี่ rad/sec ครับ

ส่วน sound card นั้นสามารถมารถวัด analog ได้ +-2 volt แต่ผมไม่รู้ว่าไป LCR ของอะไร

panya said...

ขอโทษน่ะครับไม่ทราบว่าพอจะมีตัวอย่างไหมครับขอถามอีกอย่างครับก็คือผมพึ่งศึกษาครับคือปกติแล้ว soundcard สามารถสร้างสัญญาณได้ถึง 20 kHz ใช่ไหมครับแล้วจากนั้นผมลองทำการวัดค่าจากตัวมันเองปรากฏว่าสัญญาณที่รับไม่เป็นรูปสัญญาณซายด์เลยครับถ้าเป็นไปได้อยากจะให้มันเป็นสัญญาณซายด์ที่เรียบได้ไหมครับ

panya said...

ก็คือ spundcard สามารถทำเป็นเครื่องวัด LCR ครับ ซึ่งสามารถ วัดค่าของตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ ตัวเก็บประจุ

Anonymous said...

ขอโคดอีกครั้งได้ไหมครับ มันถูกลบไปแล้วน่ะครับ

Post a Comment